Advocaat-mediator Marieke Heiner behartigt de belangen van particulieren, ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars en hun partners. Ze biedt juridische dienstverlening op hoog niveau in de vorm van advies, procesbijstand en mediation.

Cliënten vinden in Marieke Heiner een gedreven vakvrouw. Zij  streeft ernaar om ondoorzichtige materie zo inzichtelijk mogelijk te maken. Haar benadering is persoonlijk, haar werkwijze is efficiënt en haar aanpak is duidelijk en gericht op een positief resultaat. Sámen tot een oplossing proberen te komen staat centraal in de praktijk van Marieke Heiner. Waar mogelijk laat ze de partijen weer op één lijn komen. Begeleidt ze hen in het hervinden van het evenwicht. Zodat de toekomst met optimisme tegemoet kan worden getreden.